bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:

Vragen aan Jezus
     [13] Toen stuurden ze enkele farizeeën* en herodianen* op Hem af, om Hem op een woord te vangen. [14] Die kwamen en zeiden: ‘Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent en U door niemand laat beïnvloeden, want U ziet geen mens naar de ogen, maar U geeft naar waarheid onderricht over de weg van God. Mag men belasting* betalen aan de keizer* of niet? Moeten we betalen of niet?’ [15] Maar Hij doorzag hun huichelarij en zei tegen hen: ‘Waarom stelt u Me op de proef? Laat Me eens een denarie zien.’ [16] Dat deden ze. Hij zei hun: ‘Van wie is die afbeelding en het opschrift?’ Ze zeiden tegen Hem: ‘Van de keizer.’
Lees verder in Mc 12,13-16
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel