bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:

Heil en gerechtigheid zijn de basis van zijn troon
  [1] De heer is koning: de aarde juicht,
verheugd zijn de vele eilanden.
  [2] Wolken* en duisternis staan om Hem heen,
heil en gerechtigheid zijn de basis van zijn troon.
  [3] Een vuurgloed gaat aan Hem vooraf
die overal zijn vijand verzengt.
  [4] Zijn bliksem zet de wereld in lichterlaaie:
de aarde ziet het en beeft.

Lees verder in Ps 97,1-4
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel