bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:

Schenk ons uw zegen
  [1] Voor de leider van de muzikanten.
Een zangstuk bij snarenspel, een lied.
 
  [2] Wees ons genadig*, schenk ons uw zegen*,
God, laat uw aanschijn* over ons lichten,
  [3] zodat men op aarde uw wegen* zal kennen:
uw wegen betekenen welzijn, laat de volken dat zien.
  [4] De volken zullen U danken, o God,
alle volken zullen U danken.

Lees verder in Ps 67,1-4
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel