bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:

Van oudsher staat uw troon
  [1] De* heer is koning, met verhevenheid bekleed,
De heer is omkleed en omgord met kracht.
De wereld staat vast, onwankelbaar vast,
  [2] en van oudsher staat uw troon,
U bent al van eeuwigheid.
  [3] De vloed* kwam omhoog, o heer,
de vloed kwam bruisend omhoog,
de vloed kwam omhoog met donderende golven.
  [4] Maar machtiger dan de stem van dit water,
machtiger dan de kolkende zee
bent U, heer, de Machtige, in den hoge.

Lees verder in Ps 93,1-4
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel