bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:

Vragen aan Jezus
     [15] Toen gingen de farizeeën weg en maakten plannen om Hem in zijn redenering te verstrikken. [16] Ze stuurden hun leerlingen op Hem af, samen met de herodianen*. Die zeiden: ‘Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God, en U door niemand laat beïnvloeden, want U ziet geen mens naar de ogen. [17] Zeg ons dan wat U hiervan vindt: mag men belasting betalen* aan de keizer* of niet?’ [18] Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei: ‘Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars?
Lees verder in Mt 22,15-18
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel