bijbel.net

Welkom op bijbel.net, de overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).
Dit portaal houdt ons aanbod op internet overzichtelijk en toegankelijk.
De Katholieke Bijbelstichting verspreidt
de Bijbel in het Nederlands taalgebied. Daarnaast geeft zij boeken en producten
uit op het gebied van bijbelstudie.
De KBS realiseert haar werk in samenwerking met o.a. de Vlaamse Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting Nieuwe Bijbelvertaling
De tekst uit het leesrooster vandaag:

Twee blinden zien
     [29] Toen ze uit Jericho weggingen, volgden veel mensen Hem. [30] En kijk, twee blinden die langs de weg zaten, hoorden dat Jezus voorbijging, en ze schreeuwden en riepen: ‘Heer, Zoon van David*, heb medelijden met ons.’ [31] De mensen snauwden hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze schreeuwden nog harder: ‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons.’ [32] Jezus bleef staan, riep hen en zei: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’
Lees verder in Mt 20,29-32
Lectionarium vd kath. kerk Nationale BijbelQuiz
Links
NBV Studiebijbel Bijbelleesrooster Webwinkel