English Deutsch Français Italiano Espanol Português Nederlands

Nederlands

Welkom op de Nederlandstalige website van het internationaal theologisch tijdschrift Concilium.

Het internationaal theologisch tijdschrift Concilium is opgericht door katholieke theologen die elkaar hadden leren kennen tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Na een periode van stagnatie en relatieve isolatie had paus Johannes XXIII dit concilie bij elkaar geroepen op de ramen van de kerk te openen en haar 'bij de tijd' te brengen (aggiornamento).

Concilium startte op initiatief van uitgever Paul Brand en met steun van de zakenman A. van den Boogaard in 1965 onder leiding van de theologen Yves Congar +, Hans Küng (Tübingen), Johann Baptist Metz (Münster), Karl Rahner + en Edward Schillebeeckx (Nijmegen). Het tijdschrift had nadrukkelijk de intentie de geest van het concilie levend te houden. Concilium zou de nieuwere theologische inzichten presenteren aan een breed internationaal publiek van geïnteresseerden. Het tijdschrift zou bovendien de open confrontatie voortzetten van de katholieke traditie met wat conciliedocumenten 'de tekenen van de tijd' noemen.

Veranderende tijden
De tijden veranderden tussen 1965 en heden. Concilium veranderde mee. Een prominente plaats kregen vormen van theologie die zich nadrukkelijk wilden verhouden tot de eigen context in Azië, Afrika, en Amerika, met als bekendste voorbeeld de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Ook voor feministische theologie werd steeds meer plaats ingeruimd. Belangrijke vertegenwoordigers van de met name genoemde stromingen namen zitting in de redactie: Gustavo Gutiérrez, respectievelijk Elisabeth Schüssler Fiorenza bijvoorbeeld.

Kritische blik
Concilium houdt een kritische blik op de ontwikkelingen binnen de katholieke kerk, en op het functioneren van de christelijke tradities binnen de hedendaagse wereld in het algemeen. Belangrijke thema's op dit moment zijn onder meer de mondialisering en haar gevolgen, de verhoudingen tussen de verschillende religies en de interreligieuze dialoog, vraagstukken van christelijke en katholieke identiteit, en met nadruk ook de ontwikkeling van voor hedendaagse mensen geloofwaardige vormen van de navolging van Christus.

Niet langer in Nederlands, wel in andere talen
Op dit moment wordt Concilium helaas niet langer in een Nederlandse editie gedrukt. Deze website wil Nederlandse lezers informeren over de inhoud van het tijdschrift, en hen de gelegenheid bieden om uit edities in een andere taal losse nummers te bestellen, of een abonnement te nemen.


Onderliggende pagina's: Welkom | Inhoudsopgave | De Schillebeeckx papers | Vaticanum II | Concilium nederlands 1965–2002 Titel en Inhoud

      

Concilium is een project van de KBS en is uitgevoerd door Sync. Creatieve Producties