Katholieke Bijbel Stichting      Katholiek Nederland   :: login
waarquizraadselpuzzel  
Makkelijke vragen over de Oude verhalen
Test hier je kennis van de verhalen uit het eerste en grootste gedeelte van de Bijbel. Maar liefst 54 vragen om te zien wat je er nog van weet.

Na het klikken op de verstuurknop ziet u de score en bij elk antwoord verschijnt een link naar het betreffende verhaal op de bijbelsite van de KBS.

Vraag 1: Wat zijn de allereerste woorden van de Bijbel?
Er was eens
Dit is het verhaal van God en de mensen
In het begin
Hier volgt een ongelofelijk verhaal
Toen alles nog donker was...

Vraag 2: Volgens de bijbel schiep God de aarde in:
Zes dagen
Vijf dagen
Zeven dagen
Een oogwenk
400 jaar
6000 jaar

Vraag 3: Op welke dag deed zelfs God het rustig aan?
Op geen enkele. God doet het nooit rustig aan
Op maandag
Op vrijdag
Op zaterdag
Op zondag
Het hele weekend

Vraag 4: Wie waren volgens de bijbel de eerste mensen?
Jozef en Maria
Abraham en Sara
Johnny en Anita
Adam en Eva
Paulus en Petrus

Vraag 5: Welke mens krijgt het eerst een naam in de bijbel?
Adam
Eva
KaÔn
Abel

Vraag 6: Adam werd verleid tot het eten van een verboden vrucht door
God zelf
Een slang
Zijn vrouw
Een toevallige voorbijganger
Een engel met een zwaard

Vraag 7: Van welk boom at Eva een verboden vrucht?
De boom van de kennis van goed en kwaad
De boom van kennis van God en de Duivel
De boom van de onweerstaanbare zonde
De boom van de seksuele lust
De boom van macht en rijkdom
De boom van het echte leven

Vraag 8: Tussen welke grote rivieren lag het paradijs?
Maas en Waal
Donau en Moldau
Mississipi en Amazone
Jordaan en Nijl
Jordaan en Eufraat
Eufraat en Tigris
Zambezi en Nijl

Vraag 9: Waarom liet God de zondvloed losbarsten over de mensen?
Omdat "de mensen de hele dag het kwade begeerden"
Omdat God "spijt had dat Hij de mens gemaakt had"
Omdat "de wereld door de mens vol geweld is"
Om al deze redenen

Vraag 10: De ark van Noach strandde uiteindelijk op de berg:
SinaÔ
Ararat
Horeb
Karmel
Mont Blanc
Mount Everest

Vraag 11: Welk natuurverschijnsel betekende voor Noach een belofte?
Elke wolk heeft wel een gouden rand
Achter de wolken schijnt de zon
De zondvloed
De regenboog
De jaarlijks terugkerende moesson
Na regen komt zonneschijn

Vraag 12: Met welke woorden zegende God Noach, toen de aarde na de zondvloed weer droog was gevallen?
Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer
U bent schipper naast God
Uw geloof heeft u gered; ga in vrede
Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde
Jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven

Vraag 13: Waarom was God niet zo gecharmeerd van de toren van Babel?
God heeft hoogtevrees
God had de bouw van torens verboden
De bouwvakkers op de toren vloekten te veel
God kon niet verstaan wat ze over Hem zeiden
De bouwers van de toren leidden een zondig leven
Op de top van de toren stond een beeld van een gouden kalf
De toren was een uiting van hoogmoed.

Vraag 14: Het woord "Babel" is voor altijd verbonden met
De wet van de zwaartekracht
Een zwemdiploma
Een talenknobbel
Een wiskundeknobbel

Vraag 15: Wat belooft God aan Abraham, als die naar hem zou luisteren en hem zou volgen?
Heel veel koeien
Veel nakomelingen en een eigen land
50 maagden in het paradijs
Het koningschap over IsraŽl
Het beloofde land

Vraag 16: Met welk teken bezegelde God zijn afspraken met Abraham?
Met een eigen sterrenbeeld
Met de regenboog
Met de tien geboden
Met een kind bij zijn bejaarde vrouw Sara
Met de besnijdenis

Vraag 17: Aartsvader Abraham had:
12 zonen
1 zoon
2 zonen
7 zonen
8 zonen

Vraag 18: Hoe stelde God Abraham op de proef?
Abraham moest 40 jaar door de woestijn zwerven
Hij verleidde Abraham om te slapen met een slavin
Hij maakte zijn vrouw Sara onvruchtbaar
Hij vroeg Abraham om zijn zoon te doden
Hij moest de sterren aan de hemel tellen
Hij moest schatten hoeveel zandkorrels op het strand lagen

Vraag 19: Plaats in de juiste volgorde:
Abraham, Isaak, Jozef , Jacob
Isaak, Abraham, Jozef, Jacob
Abraham, Isaak, Jacob, Jozef
Jacob, Josef, Isaak, Abraham

Vraag 20: De eerste moord in de bijbel vond plaats toen:
KaÔn Abel doodsloeg
Abel KaÔn vermoordde
Esau Jacob vermoordde
Jacob Esau doodsloeg

Vraag 21: Wat probeerde Jacob aan Esau te ontfutselen?
Het geheim van zijn masculiene potentie
Het geheim van zijn sex-appeal
Zijn recht om als eerste te eten
Zijn recht als eerste erfgenaam
Zijn recht om als eerste te trouwen

Vraag 22: De meest bejaarde mens in de bijbel is:
Jeruzalem
Methusalem
Abraham
Noach
Henoch

Vraag 23: Naar welk land werd Jozef gedeporteerd?
Duitsland
BabyloniŽ
Samaria
Egypte
JordaniŽ
PerziŽ

Vraag 24: Het volk IsraŽl in Egypte moest -als slaven- werken aan:
Het Suezkanaal
Het Uitbaggeren van de Nijldelta
Een Vinex-locatie
De piramide van Gizeh
Een waterkering in de Nijl

Vraag 25: Waarom liet de farao het Joodse volk niet vertrekken uit de slavernij in Egypte?
Hij was wel ergere ellende gewend dan hij nu te verduren kreeg
God beschermde de farao tegen de plagen die Mozes opriep
Hij wilde zijn goedkope werkvolk niet kwijt
Hij was niet onder de indruk van de presentatie van Mozes
Hij was niet onder de indruk van de God van Mozes
Voor de farao was het een zaak van principes
Daar zorgde God zelf voor, zodat hij zich goed kon profileren

Vraag 26: Welk antwoord geeft God als Mozes hem vraagt welke naam God heeft?
'Dat gaat je niets aan'
'Dat vertel ik je nog wel eens'
'Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jacob'
'Noem mij maar gewoon God'
'Dat is voor jou een vraag, voor mij een weet'
'Ik ben die er zijn zal'
'Ik wil geen naam hebben'

Vraag 27: Wat is de moderne naam van de zee waar de IsraŽlieten doortrokken op weg uit Egypte?
Perzische Golf
Dode zee
Golf van Oman
Arabische zee
Rode zee
Middellandse zee

Vraag 28: De tien geboden werden aan Mozes gegeven op de berg
SinaÔ
Mount Everest
Een onbekende berg
De Golan hoogte
Siloam
Karmel

Vraag 29: Wat voor beeld maakte Ašron toen Mozes bij God op de berg was?
Een gouden Palm
Een gouden Psalm
Een gouden Oscar
Een gouden Kalf
Een gouden Beer

Vraag 30: Wat deed Mozes ondertussen op die berg?
Hij zocht een goed uitzichtpunt op het beloofde land
Hij stierf omdat hij zelf het beloofde land niet in mocht.
Hij bracht de nachten daar altijd door in gebed
Hij kreeg instructies over de toekomst van de Joodse religie
Hij maakte daar kopieŽn van de tien geboden

Vraag 31: Welk medium gebruikte God om Mozes de tien geboden te overhandigen?
Een boekrol van perkament
Gods hand schreef ze op een muur
God schreef de woorden in het zand van de woestijn
Door middel van rooksignalen
In het allereerste boek, gemaakt van papyrus
Op een paar stenen

Vraag 32: Wat is een tabernakel?
Plaats om gewijd brood in op te bergen
Een tent in de woestijn
Een mobiel heiligdom
Een huis voor God
Alle van bovenstaande
De grafkist voor Mozes

Vraag 33: Wat was "De ark van het verbond"?
De grafkist van Mozes
Een replica van de ark van Noach om de zondvloed niet te vergeten
Een kist om de tabernakel in te bewaren
Een "schip in de woestijn"
Een draagbaar voor Mozes en Ašron
Een kist om de tien geboden in op te slaan

Vraag 34: Wie leidde het volk IsraŽl het beloofde land in?
Mozes
Ašron
Jozua
Jezus
Jozef
Jefta
Jerobeam

Vraag 35: Rachab uit Jericho biedt onderdak aan een stel spionnen. Dat kon ook gemakkelijk, want Rachab was:
Hoofd van een weeshuis
Vrouw van een herbergier
Moeder van een groot gezin
Office manager van het stadsbestuur
Marktvrouw
Prostituee

Vraag 36: Welk woord hoort niet in dit rijtje thuis?
Hetieten
Parasieten
Amelekieten
RefaÔeten
Chiwwieten
Perizzieten
Gesurieten
Gibeonieten
Maškatieten
Ammonieten

Vraag 37: Wat is het terugkerende refrein, de grootste zonde waardoor het volk en de koningen van IsraŽl telkens weer in conflict met hun God komen?
Agressie tegen de buurvolken
Machtswellust
Onrechtvaardig bestuur
Inhaligheid
Het niet houden van de sabbat
Seksuele wanpraktijken
Moord en doodslag
Afgodendienst

Vraag 38: Welke misdaad wordt in het oude testament nŪťt bedreven/beschreven?
Onthoofding
Verkrachting
Kruisiging
Incest
Overspel
Genocide
Etnische zuivering

Vraag 39: Wie bouwde de eerste tempel in Jeruzalem?
David
Salomon
Absalom
Rehabeam
Achab

Vraag 40: Met welk muziekinstrument werd David beroemd?
Gitaar
Citer
Fluit
Tamboerijn
Luit
Mandoline
Trompet

Vraag 41: Welke nationaliteit had de reus Goliath?
Amalekiet
Palestijn
Samaritaan
Hetiet
JezuÔet
Filistijn

Vraag 42: Waarmee versloeg David Goliath?
Met een zwaard
Met een speer
Met een brandende knots
Met vergif
Met een slinger
Met een list
Met een vervloeking

Vraag 43: Welke misdaad/misstap heeft David nŪťt begaan?
Moord en doodslag
Overspel
Genocide
Diefstal
Bedrog
Naaktloperij
Broedermoord

Vraag 44: Koning David verleidt zijn buurvrouw Batseba en zij raakt ongewenst zwanger. Wat doet David aan de situatie?
Hij laat Uria, de man van Batseba, vermoorden, zodat hij haar kan trouwen
Hij probeert ervoor te zorgen dat het slippertje niet wordt ontdekt
Hij laat de eerste oudtestamentische abortus uitvoeren
Hij betaalt haar veel geld, zorgt dat ze zwijgt en laat haar verder haar eigen probleem oplossen
Hij laat Batseba stenigen als overspelige vrouw
Hij verspreidt het verhaal van de maagdelijke geboorte van Batseba's zoon

Vraag 45: In welk natuurverschijnsel openbaarde God zich aan de profeet Elia?
Een lekker briesje
Donder en bliksem
Een aardbeving
Zware storm
Noorderlicht
Een zwerm vallende sterren
Een bijzondere zonsondergang

Vraag 46: Wat was de oorzaak van de blindheid van Tobias?
Hij had te diep in het glas gekeken
In gevangenschap werden zijn ogen uitgestoken
Hij kreeg vogelpoep in zijn ogen
Hij was blind geboren
Hij keek in het aangezicht van God

Vraag 47: Waardoor is de naam Job zelfs tot in het moderne Nederlands doorgedrongen?
Het was een grote koning van IsraŽl
Hij was een belangrijke profeet
Hij is het symbool van de lijdende mens
Hij heeft het dikste bijbelboek op zijn naam

Vraag 48: Wat is de centrale stelling van Prediker?
Verdien uw brood in het zweet van uw aanschijn
Bid en het zal u gegeven worden
Ledigheid is des duivels oorkussen
Alles is leegte
Voor wat, hoort wat
Alles heeft zijn tijd
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet

Vraag 49: Waarover klaagt het boek "Klaagliederen"?
Over de ontberingen van de woestijnreis naar het beloofde land
Over de afvalligheid van Salomo
Over het harde lot van de IsraŽlieten in Egypte
Over de afwezigheid van God in het lijden van het volk
Over de dood van geliefden in de strijd
Over de val van Jeruzalem

Vraag 50: Hoelang zat de profeet Jona in de buik van de vis?
Drie dagen en drie nachten
Een dag en een nacht
Een week
Een jaar
Veertig dagen
Eventjes maar; de vis spuugde hem meteen weer uit

Vraag 51: Wat was eigenlijk de aanleiding voor dit wonderlijke avontuur van Jona?
Hij vluchtte weg voor een opdracht van God
Hij werd als voorbeeld gesteld om valse profeten te waarschuwen
Hij had een verkeerde stad vervloekt. Dit was zijn straf
Hij geloofde niet dat hij over het water kon lopen en zonk direct

Vraag 52: Als God besluit om het vernietigende oordeel over de stad niet uit te voeren, wat vindt Jona daar dan van?
Hij huilt en danst van blijdschap
Het kan hem niets schelen
Hij zoekt een volgende stad op om onheil te profeteren
Uit puur chagrijn vervloekt hij een boom
Hij is boos, omdat zijn onheilsprofetie niet uitkomt

Vraag 53: Bijna net zo bekend als "Jona in de (walle)vis" is "DaniŽl in de leeuwenkuil". Maar hoe kwam DaniŽl daar eigenlijk terecht?
Hij was aanvoerder van een samenzwering tegen de koning
Hij had zijn werk als bestuurder niet goed gedaan
Hij weigerde gehoor te geven aan een verbod op bidden
Hij weigerde om de koning te aanbidden
Hij had een verhouding met de vrouw van de koning
Hij was aan de beurt om geofferd te worden aan de leeuwenkoning
Het was een oudtestamentische circusact

Vraag 54: Sommigen van de bijbelschrijvers worden "kleine profeten" genoemd. Dat is omdat ze:
Hele korte profetieŽn schreven
Geringe betekenis hebben voor de bijbelse boodschap
Weinig nieuws te melden hadden
Kleiner waren dan 1,50 meter, de vereiste maat voor een profeet
Niet door iedereen werden erkend als echte profeet
Een verkorte profetenopleiding hadden genoten