Katholieke Bijbel Stichting      Katholiek Nederland   :: login
waarquizraadselpuzzel  
Moeilijke vragen over de Oude Verhalen
Maar liefst 53 vragen die je kennis van de oude verhalen grondig testen. We zijn benieuwd...

Vraag 1: Wat schiep God op de vierde dag?
Water en land
Planten en bomen
Zon en maan
Vissen en vogels
Landdieren
De mens

Vraag 2: Een van de eerste verhalen van de bijbel beschrijft een boom, waarvan Adam en Eva niet mochten eten. In het allerlaatste bijbelboek is ook weer sprake van zo'n boom. Van welke?
De boom van leven
De boom van alles vergeven en vergeten
De boom van vergetelheid
De boom van vergeving
De boom van kennis van goed en kwaad
De boom van de regenboog
De boom van de vrije lusten
De boom van de kennis van God

Vraag 3: De eerste dronken mens in de bijbel was
Abraham
Noach
Mozes
Samuel
David

Vraag 4: Waarom vermoordde KaÔn zijn broer Abel?
Omdat God alleen de offers van Abel op waarde schatte
Omdat God zei dat hij het moest doen
Omdat Abel hun vader had beledigd
Omdat Abel het nakomelingetje Set pestte
Om al deze redenen

Vraag 5: Van wie in het boek Genesis wordt gezegd dat "hij wandelde met God"?
Abraham
Noach
Henoch
Methusalem

Vraag 6: De lengte van de ark van Noach was ongeveer die van
De Queen Mary II
De Titanic
De Russische kernonderzeeŽr 'Koersk', gezonken in de Barentszzee
Het bergingsponton 'Giant' (berging van de Koersk)
De replica van het VOC schip de 'Batavia'
De Veerpont bij Culemborg

Vraag 7: Wat is de moderne naam van het land, van waaruit Abraham naar Kanašn trok?
Irak
Iran
JordaniŽ
SyriŽ
Jemen

Vraag 8: Achter welke bijnaam gaat een van de Aartsvaders schuil?
De dromer
De leugenaar
De verrader
De bedrieger
De verlosser

Vraag 9: IsmaŽl was de zoon van
Jacob
Isaak
Abraham
Jozef

Vraag 10: Sem, Cham en Jafet waren de zonen van
Abraham
Jacob
Esau
Adam
Noach

Vraag 11: Van welke persoon veranderde de naam in "IsraŽl"?
Abraham
Jozef
Noach
Jacob
Isaak
Adam

Vraag 12: Wat gaf Jakob Esau in ruil voor het recht als eerste erfgenaam te eten?
Bruine bonensoep
Kebab
Shoarma
Manna
Ongedesemd brood
Linzensoep
Ossenstaartsoep

Vraag 13: Jacob had 12 zonen, de stamvaders van IsraŽl. Maar bij hoeveel vrouwen heeft hij deze zonen verwekt?
1
2
3
4
5
6
12

Vraag 14: De eerste bekende muzikant in de bijbel is
Miriam, vanwege haar lied na de redding door de zee
Jacob, toen hij sliep met Rachel
David, toen hij speelde voor koning Saul
Tubal-Kain, (oorsprong van ons woord 'Tuba')
Jubal (daarvan kennen wij 'Jubelen')

Vraag 15: Hoeveel volle broers had Jozef?
1
5
10
11
12

Vraag 16: Wat was de bijnaam van Jozef?
De dromer
De bedrieger
De slijmbal
De leugenaar
Het vaderskindje
De slappeling

Vraag 17: Waardoor belandde Jozef in de gevangenis?
Hij werd verraden en verkocht door zijn broers
Hij werd verdacht gemaakt door de schenker van de koning
Hij droeg te opzichtige kleding
Hij vertoonde nichterig gedrag
Hij had een gouden voorwerp in een zak met tarwe verstopt
Hij werd verdacht van een verkrachting
Hij was een ongewenste buitenlander
Hij vermoordde zeven vette koeien

Vraag 18: Wie trok er aan het langste eind, de schenker of de bakker?
De schenker
De bakker
Geen van beide
Allebei

Vraag 19: Wat was het gebrek van Mozes, waarmee hij zichzelf excuseerde om als leidsman van het volk op te treden?
Een gat in zijn hand
Een spjaakgebjek
Hij was kreupel
Lafheid
Hij was traag van begrip
Een opvliegend karakter
Hij kon niet spreken in het openbaar

Vraag 20: Wat was de eerste van de tien plagen in Egypte?
Een regen van kikvorsen
Nijlwater werd bloed
Sprinkhanenplaag
Reusachtige hagelstenen
De dood van alle eerstgeboren zoons

Vraag 21: Wat was het refrein van het lied dat Mozes en Mirjam zongen toen ze veilig de overkant hadden bereikt?
Hoezee voor de Heer
My body is over the ocean
Wat de toekomst brenge moge
Ere zij God
Paarden en ruiters wierp hij in zee
He let my people go
Tot hiertoe heeft de Heer ons gebracht

Vraag 22: Hoe verkreeg Mozes water in de woestijn voor het dorstige volk van IsraŽl?
Met behulp van een wichelroede
Hij sloeg met een stok op een rots
Hij liet een diepe put graven
Hij hief in wanhopig gebed zijn handen ten hemel
Hij sprak een rotspartij gebiedend toe

Vraag 23: Hoe antwoordde God op de klacht van het volk IsraŽl over het vegetarische menu in de woestijn?
Met een kudde everzwijnen
Met een school vissen
Met een zwerm vogels
Met een kudde zondebokken
Met een kudde verdwaalde schapen
Met een wonderbare spijziging uit vijf broden en twee vissen
Met zeven vette koeien
Met een nest slangen
Met een broodje aap

Vraag 24: Waaruit bestond eigenlijk dat saaie vegetarische menu in de woestijn?
Een vreemd natuurverschijnsel
Zweeds witbrood
Matses
Ongedesemd (ongegist) brood
Rijstekoeken
Cactusbrij

Vraag 25: Waarom mocht Mozes zelf het beloofde land eigenlijk niet in?
Hij had het gouden kalf aanbeden
Hij had de tien geboden niet kapot mogen maken
Hij geloofde niet dat God voor eten zou zorgen in de woestijn
Hij was bang voor de inwoners van het beloofde land
Hij sloeg met een stok op een rots voor water
Hij kon zijn armen niet lang genoeg omhooghouden in gebed
Hij had een koperen slang gemaakt

Vraag 26: Wat was de eerste stad die de IsraŽlieten in het beloofde land innamen?
Jericho
Jeruzalem
Ai
Bethlehem
Nazareth

Vraag 27: Welke naam blijft aan het verhaal van Rachab en de spionnen verbonden?
De Rode draad
Het Gele Koord
The Purple heart
De Rode Baret
De Groene twijg
Een Blauwe maandag

Vraag 28: De afstammelingen van welk van de zonen van Jacob kreeg geen deel van het beloofde land?
Jozef
Benjamin
Levi
Juda
Ruben
Simeon

Vraag 29: Wie behoorde niet tot de 'rechters' van IsraŽl (de voorlopers van de koningen)?
Gideon
Jefta
Simson ( ook bekend als Samson)
Debora
DaniŽl
Ehud

Vraag 30: Welk teken gaf God aan Gideon om zijn roeping tot "rechter" te bevestigen?
Hij bad om een brandende braamstruik die niet zou verbranden
Op gebed werd een stok een slang
Op verzoek vielen er kikkers uit de hemel
Hij vroeg om een wonder met een schapenvacht
Hij bad en er vond een aardbeving plaats
Hij vroeg God om een regenboog bij droog weer

Vraag 31: De tijd van de Rechters is er een van constante onrust, oorlogen en veldslagen, machtsmisbruik en corruptie. De bijbel kent in zulke gevallen een mooie en passende uitdrukking:
Ieder deed wat in zijn eigen ogen goed was
Iedereen deed maar wat
Iedereen leefde alleen voor zichzelf
Ieder leefde voor zich en God voor hen allen
Ieder liet Gods water over Gods akker lopen

Vraag 32: Wie was de laatste Rechter van IsraŽl, voordat het tijdperk van de koningen aanbrak?
Elia
Jota
Jefta
SamuŽl
Debora
Ruth

Vraag 33: Wie was die eerste officiŽle koning van IsraŽl?
Jozua
Saul
Gideon
Abimelek
David
Salomon
Samuel

Vraag 34: Wie was dan de eerste onofficiŽle koning van IsraŽl?
Jozua
Saul
Gideon
Abimelek
David
Salomon
Samuel

Vraag 35: In de tijd van de Rechters, vertelt ene Jotam een fabel over wie van de bomen koning wil zijn over de andere bomen. Welke boom wordt het?
De olijfboom
De vijgenboom
De wijnstok
De eik
De beuk
De "ceder van de Libanon"
De doornstruik

Vraag 36: Wat maakte de aanstelling van een koning van IsraŽl officieel?
Hij kreeg een kroon op zijn hoofd
Hij kreeg de staf van Mozes in zijn hand
Hij moest olie over zich heen gegoten krijgen
Hij moest worden gedoopt in de Jordaan
Hij moest een goddelijk visioen hebben gekregen
Hij moest een zwaard uit een rots kunnen trekken
Hij kreeg de beschikking over de heilige graal

Vraag 37: De tijd van de eerste koningen was niet voor lieverdjes. Wat leverde David in als "bruidsschat" voor zijn aanstaande schoonvader?
Honderden schedels van gedode vijanden
Een paar honderd voorhuiden van gedode vijanden
Een paar dozijn uitgestoken ogen van gedode vijanden
Tweehonderd afgehakte handen van gedode vijanden
Zijn eigen rechterarm
Zijn eigen rechteroog ("oogappel")
Zijn eigen voorhuid

Vraag 38: Welke koning van IsraŽl bouwde een ivoren paleis?
David
Salomo
Jerobeam
Rehabeam
Zimri
Achab

Vraag 39: Dat niet iedereen in het oude testament zich met een vrouw tevreden stelt, is bekend. Maar hoeveel vrouwen hield Salomo erop na?
2
20
200
500
1000
2000

Vraag 40: Na Salomo valt het rijk van 12 stammen in twee delen uiteen:
in een drie en een negen stammenrijk
In een 6a en 6b stammenrijk
In een tien en twee stammenrijk
In een theocratie en een democratie
In een koninkrijk en een republiek
In een rijk van gelovigen en van ongelovigen.

Vraag 41: Waarom zou koning Achab toch zo'n hekel hebben gehad aan de profeet Michajehu?
Hij voorspelde de koning nooit iets goeds
Michajehu keurde het seksuele leven van de koning af
Achab dacht dat Michajehu een revolutie wilde ontketenen
Michajehu was een valse profeet

Vraag 42: DaniŽl speelt ook een hoofdrol tijdens de ballingschap. Hij had een paar dingen gemeen met andere grootheden uit de geschiedenis van IsraŽl:
Hij kon over het water lopen
Hij legde dromen uit
Hij sloeg water uit een rots
Hij leidde het volk (weer) het beloofde land in
Hij (her)bouwde de tempel
Hij kon goed met dieren overweg.

Vraag 43: Een profeet valt van een bankje en breekt zijn nek. Hoe heette die profeet?
Eli
Elia
Elisa
Elisabeth
EliŽzer
EzechiŽl

Vraag 44: Een ander spectaculair levenseinde van een profeet. En wel dat van Elia. Hoe ging dat in zijn werk?
Hij wandelde met God naar zijn einde
Hij vertrok in een hemelse koets
Hij werd opgevreten door een beer
Hij kreeg een hamerblok op z'n hoofd terwijl hij aan 't zwemmen was
Hij verdronk met zijn wagen in de rode zee
Hij werd opgeslokt door een walvis

Vraag 45: Trouwens, welke "profeet zoals IsraŽl nooit meer heeft gekend" wordt niet tot de "grote profeten" gerekend?
Jesaja
EzechiŽl
Mozes
Jeremia
DaniŽl

Vraag 46: Na de tijd van de koningen werd het land overvallen en het volk IsraŽl verbannen. Naar welk land?
Egypte
PerziŽ
SyriŽ
JordaniŽ
Babel
Griekenland

Vraag 47: Welke Aartsengel komt alleen voor in het boek Tobit?
RafaŽl
MichaŽl
GabriŽl
UriŽl
BarachiŽl
JehudiŽl
SealtiŽl

Vraag 48: Welk 'werk van barmhartigheid' is op naam van Tobit gekomen dat niet als zodanig door Jezus is gesteld?
Naakten Kleden
Doden begraven
Hongerigen voeden
Dorstigen te drinken geven
Vreemdelingen opnemen
Gevangenen bevrijden
Zieken bezoeken

Vraag 49: Ester is de joodse vrouw die optreedt tijdens de ballingschap van IsraŽl. Haar prachtige verhaal en de happy ending ervan is de oorsprong van het joodse feest:
Pesach (Pasen)
Yom Kippur of Grote Verzoendag
Poerimfeest
Loofhuttenfeest
Pinksterfeest

Vraag 50: De heldhaftige strijd van de MakkabeeŽn is beroemd. Maar tegen wie vochten ze eigenlijk?
SyriŽrs
Egyptenaren
Romeinen
BabyloniŽrs
Perzen

Vraag 51: Wat is de langste psalm in de bijbel?
Psalm 125
Psalm 150
Psalm 119
Psalm 117
Psalm 137

Vraag 52: Wat is daarentegen de kortste psalm?
Psalm 125
Psalm 150
Psalm 119
Psalm 117
Psalm 137

Vraag 53: Welke uitdrukking gebruikt de jongeman in Hooglied nŪťt om zijn geliefde te beschrijven?
Je ogen zijn als duiven
Je schoot is als een tarwehoop
Je ogen zijn als druiven
Je haren zijn als een kudde geiten
Ja navel is als een kom met wijn
Je tanden zijn als een kudde schapen
Je lippen zijn een lint van purper
Je wangen zijn als het hart van een granaatappel
Je hals is als een ivoren toren
Je borsten zijn als kalfjes
Je borsten zijn als druiventrossen