Katholieke Bijbel Stichting      Katholiek Nederland   :: login
waarquizraadselpuzzel  
Makkelijke vragen over de bijbel als boek
De bijbel als boek. Wat weet u er eigenlijk van. Hier een paar niet al te moeilijk vragen om u kennis te testen...

Vraag 1: Wat komt het meest dicht in de buurt van de betekenis van het woord 'bijbel'?
Heilige Woorden
Heilig Woordenboek
Openbaring
Bibliotheek
Woord van God
Verzameling
Boeken
Vertellingen

Vraag 2: De bijbel bestaat uit twee hoofddelen, hoe heten die delen?
Afdelingen
Hoofdstukken
Codexen
Indexen (Indices)
Testamenten
Wetten

Vraag 3: Wanneer is de bijbel op schrift gesteld?
Vlak na de dood van Jezus
Bij de schepping
Over een periode van 6000 jaar
Tussen 600 voor Christus tot 100 na Chr.

Vraag 4: Door wie is de bijbel geschreven?
Door God zelf
Mozes schreef het eerste deel, Jezus het tweede deel
Door Franciscus van Assisi
Door de kerkvader HiŽronymus
Door een onbekend aantal mensen

Vraag 5: Een ander woord voor de joodse bijbel is:
Mazzeltov
Knesseth
Tenach
Lechaim
Kabbala
Tora

Vraag 6: De Septuaginta, een vertaling van de Hebreeuwse bijbel, is geschreven in het:
Grieks
Latijn
Oud-Germaans
Esperanto
Spaans

Vraag 7: 'Septuaginta' betekent letterlijk:
Zeventig
Tachtig
Honderdtien
Zevenhonderd

Vraag 8: Zijn er na 400 na Chr. nog bijbelboeken toegevoegd?
Neen, geen enkele
Ja, na de vondst van de 'Dode Zee rollen' in Qumran zijn enkele ontbrekende boeken toegevoegd.
Ja, nl. de constituties, decreten en verklaringen van het 2e Vaticaans Concilie
Ja, de drie 'formulieren van enigheid' tijdens de synode van Dordrecht
Nog niet, maar de evangeliŽn van Thomas en Maria Magdalena zijn door wetenschappers in behandeling genomen.

Vraag 9: Wie vertaalde voor het eerst of gaf als eerste opdracht voor een vertaling van de bijbel in een eigentijdse taal?
John Smith, de vader van de Mormonen, in het Engels
De Nederlandse Staten Generaal (Statenvertaling), in het Nederlands
Johannes Calvijn, simultaan in de drie talen van Zwitserland
Paus Clemens VII, paus te Avignon, in het Frans
Maarten Luther, in het Duits
St. Columba van Ierland, in het Keltisch

Vraag 10: Wat betekent het woord Griekse woord 'Evangelie'?
Boodschap
Goede Boodschap
Goedgekeurde Boodschap
Verborgen Boodschap
Geheime Boodschap
Raadsel
Verborgen Boodschap

Vraag 11: Wat betekent eigenlijk het bijbelse woord "amen"?
Op hoop van zegen
Bis, bis
God zij gelooft en geprezen
Ontferm u over ons
Einde bericht
"Zo moge het zijn"
Aanvalluh!
Eind goed, al goed
Lof zij U Christus
Wat ik gezegd heb, heb ik gezegd

Vraag 12: 666 in de het boek Apocalyps staat voor:
Het aantal gelovigen wat zich bekeerde op de eerste pinksterdag
De pincode van Petrus
Het gironummer van keizer Nero
Een aanduiding voor een beest
Het aantal mensen dat uiteindelijk in de hoogste hemel zal komen.

Vraag 13: Wie was Jezus Sirach?
De Zoon van God
De buitenechtelijke zoon van een timmerman
De vader van Jezus
Een profeet
Een Joodse wijsgeer
Een ontmaskerde plagiator

Vraag 14: Welk boek was bijna niet in de bijbel gekomen, omdat het te aanstootgevend werd geacht?
Ruth
De brief van Paulus aan de Romeinen
De brief van Judas
Hooglied
Amos

Vraag 15: Hoe heet het liedboek van de bijbel?
Gezangen voor de liturgie
Het liedboek voor de kerken
Getijdenboek
Het boek Hooglied
Het boek Psalmen
Het boek Job
Het boek Spreuken