Katholieke Bijbel Stichting      Katholiek Nederland   :: login
waarquizraadselpuzzel  
14 Lastige weetjes over de Bijbel als boek


Vraag 1: Hoeveel bijbelboeken zijn er volgens de katholieke opvatting?
33
66
73
49
Nu 2004 en er komt er elk jaar een bij
Nu 250 en elke paus voegt zijn eigen memoires toe

Vraag 2: Hoeveel bijbelboeken zijn er volgens de protestantse opvatting?
33
66
73
49

Vraag 3: Wanneer is het verschil in aantal bijbelboeken ontstaan?
Toen Constantijn de Grote de extra boeken in de bijbel verbood
Toen joden en christenen definitief uit elkaar gingen
Toen Luther ze veroordeelde en in de ban deed
Tijdens de beeldenstorm
Toen Erasmus ze afraadde voor algemeen gebruik in de kerk

Vraag 4: Wat is een ander woord voor 'Apocriefe boeken'?
'Boeken van de ongelovigen'
'Duivelsverzen'
'Pentateuchische boeken'
'Deuterocanonieke boeken'
'Pauselijke brieven'
'Encyclieken'
'Deutero-evangelieŽn'
'Pseudeo-heilig'

Vraag 5: 'Apocrief' betekent letterlijk:
Verborgen
Verzonnen
Onbetrouwbaar
Onduidelijk
Godslasterlijk
Mystiek

Vraag 6: In welke taal is de bijbel geschreven?
in het Latijn
in het Pools
in het Joods
in het Hebreeuws
in het Hebreeuws, Grieks en Aramees
in het Aramees en Grieks
in het Hebreeuws en Grieks

Vraag 7: De 'Pentateuch' bevat c.q. betekent:
De Thora
De vijf rollen
De eerste vijf bijbelboeken
De vijf boeken van Mozes
alle bovenstaande antwoorden zijn juist
De Davidsster

Vraag 8: Wat zijn de vijf Joodse 'feestrollen'?
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
Mattheus, Markus, Lukas, Johannes en Handelingen van de apostelen
Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester
Prediker, Psalmen, Spreuken, Ester en Hooglied
Tenach, Chetoebim, Nebiim, Psalmen, Tobit

Vraag 9: Met de 'Vulgata' verscheen de hele bijbel voor het eerst in het:
Duits
Latijn
Rooms
Grieks
Hebreeuws
Nederlands

Vraag 10: Welke drie bijbelboeken zijn genoemd naar vrouwelijke hoofdpersonen?
Hannah, Sefanja, Salome
Ruth, Judith, Ester
Maria, Magdalena, Saffira
Sara, Hagar, en Tamar

Vraag 11: Van welke bijbelboeken uit het OT is het originele handschrift bewaard gebleven?
Jesaja
Klaagliederen
De psalmen
Prediker
DaniŽl
Het Hooglied
De tien geboden
Van geen enkel boek
Van alle boeken

Vraag 12: Van welke bijbelboeken van het NT is het originele handschrift bewaard gebleven?
De handelingen van de apostelen
De brief van Paulus aan de Romeinen
Het evangelie van Marcus
Van geen enkel boek
Van alle boeken

Vraag 13: Onder welke paus werd het lezen van de bijbel in de landstaal door leken verboden?
Petrus, de eerste paus
Johannes de 23e, tijdens het 2e Vaticaans concilie
Paus Clemens VII, paus te Avignon
Johannes Paules II
Paulus IV

Vraag 14: Mensen in de bijbel krijgen nogal eens een andere naam. Maar welke verandering klopt nŪťt?
Abram wordt Abraham
Absalom wordt Salomon
Jacob wordt IsraŽl
Levi wordt MatteŁs
Saulus wordt Paulus
Luz wordt Betel
Ben-Oni wordt Benjamin
Ieder mens die blijft geloven