Katholieke Bijbel Stichting      Katholiek Nederland   :: login
waarquizraadselpuzzel  
Bijbelse Uitdrukkingen Deel 4
Aan u de vraag: welke van deze 20 gezegdes komen uit de bijbel? Nadat u op de knop hebt gedrukt, vindt u de antwoorden en de bijbelverwijzingen.

Vraag 1: Een oude profeet herstelt een giftige maaltijd. Want het was: "De dood in de pot".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 2: Een paragraaf uit de oudtestamentische wet leidt tot het gezegde: "Oog om oog, tand om tand".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 3: Een populaire verbastering van "Pax et Bonum", de vredegroet van Jezus' discipelen is: "Boon(tje) komt om zijn loon(tje)".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 4: Een Romeins officier over Jezus tijdens zijn terechtstelling: "Hoge bomen vangen veel wind".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 5: Een stevige discussie tussen Jezus en een paar theologen leidt tot het gezegde: "Het ene doen en het andere niet nalaten". Of is dat pas uitgevonden met het poldermodel?
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 6: Een uitspraak van Abraham als hij zijn zoon Isaak ten offer gaat brengen: "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 7: Een van de leerlingen van Jezus gelooft niet dat Hij is verrezen uit de dood. Dat geeft ons de uitdrukking: "Een ongelovige Thomas".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 8: Een van de namen die God zichzelf geeft is: "Alfa en Omega".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 9: Een van Jobs eigen omschrijvingen van zijn armzalig lot laat hem zeggen: "Ik zit in stof en as".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 10: Een verhaal over een bijbelse rechter, die niet in durft te staan voor zijn eigen oordeel leidde tot het gezegde: "Je handen in onschuld wassen".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 11: Een vinding van de apostel Paulus: "Een dode letter".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 12: Een voorloper van Jezus kreeg dit over zich gezegd: "Een roepende in de woestijn".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 13: Een vrouw probeert vergeefs een slaaf te verleiden om haar bed te delen. Daar komt "De ware Jozef" vandaan.
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 14: Een wonderlijke bijbelse vorm van voortplanting leidde tot het gezegde: "Een rib uit mijn lijf".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 15: Gelijkenis van Jezus met daarin de uitdrukking: "Als er één schaap over de dam is, volgen er meer".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 16: Geloof het of niet: Jezus in de kribbe, door Maria "in doeken gewikkeld" werd tot de uitdrukking: "Er geen doekjes om winden".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 17: God die Job een lesje leert leidt tot ons gezegde: "Tot hier en niet verder".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 18: God houdt van alle mensen. Maar van David zegt Hij letterlijk: "Iemand naar mijn hart".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 19: God vraagt van de mens om Hem helemaal toegewijd te zijn. Dat leidt tot het gezegde: "Met hart en ziel".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 20: God weet wat een mens werkelijk beweegt. In de bijbel staat dat hij hem/haar "In hart en nieren" kent.
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking