Katholieke Bijbel Stichting      Katholiek Nederland   :: login
waarquizraadselpuzzel  
Bijbelse uitdrukkingen Deel 6
Aan u de vraag: welke van deze 20 gezegdes komen uit de bijbel? Nadat u op de knop hebt gedrukt, vindt u de antwoorden en de bijbelverwijzingen.

Vraag 1: Jezus loopt over het strand en Hij roept de vissers vanaf de kant toe dat ze 'achter het net' moeten vissen. Met een bijzonder grote vangst als gevolg. "Achter het net vissen" is sindsdien een staande uitdrukking.
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 2: Jezus nodigt ZacheŘs uit naar beneden te komen als die vanuit een boom Jezus' intocht gadeslaat. Dat leidde tot het gezegde: "De kat uit de boom kijken".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 3: Jezus over mensen, die zijn woorden niet waard zijn, geeft ons de uitdrukking: "Paarlen voor de zwijnen werpen".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 4: Jezus over wel of niet vasten zegt dat het gaat om "Oude wijn in nieuwe zakken".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 5: Jezus spreekt over mensen, die alleen uit zijn op eigen voordeel met: "Een wolf in schaapskleren".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 6: Jezus tijdens het laatste avondmaal over het aanstaande verraad van Judas: "EÚn rotte appel in de mandů".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 7: Jezus trekt flink van leer tegen de FarizeeŰrs en schriftgeleerden van zijn tijd. Onderweg vind hij een prachtig nieuw scheldwoord: "Muggenzifters!"
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 8: Jezus veroordeelt de handeldrijvers op het tempelplein met: "Bij het scheiden van de markt leert men de kooplui kennen".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 9: Jezus voorkomt dat iemand gestenigd wordt. Dat heeft ons de opmerking: "De eerste steen werpen" opgeleverd.
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 10: Jezus zegt over het wel of niet betalen van belasting aan de keizer: "Geld dat stom is, maakt recht wat krom is".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 11: Job antwoordt op zijn vrienden, die hem verwijten niet vroom genoeg te hebben geleefd: "Beter een half ei, dan een lege dop".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 12: Job verliest al zijn kinderen en bezittingen als gevolg van een weddenschap tussen God en de duivel. Dat leidt tot het gezegde: "Zo arm als Job".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 13: Jobs dankbaarheid over de morele steun van zijn vrienden in zijn lijden laat hem zeggen: "In nood leert men zijn vrienden kennen".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 14: Jobs klachten hebben heel wat toegevoegd aan de taal van klagende mensen. Zo ook : "Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 15: Jozef in het land Egypte, die voedselvoorraden liet aanleggen voor moeilijke tijden, spreekt bijbelse taal: "Wie wat bewaart, die heeft wat".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 16: Klassieke uitspraak uit de bijbelse wijsheidsliteratuur: "Er is niets nieuws onder de zon".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 17: Komt "Adamsappel" uit de bijbel?
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 18: Komt Mozes bij de braamstruik, waar hij geroepen wordt. Als teken van die roeping wordt zijn hand melaats als hij hem"in zijn boezem steekt". Dat leidt tot het gezegde: "Steek je hand in eigen boezem".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 19: Koning Herodus in een brief aan gouverneur Pilatus: "Wie het breed heeft, laat het breed hangen".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 20: Kritiek van omstanders op de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging van Jezus leidde tot het gezegde: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking