Katholieke Bijbel Stichting      Katholiek Nederland   :: login
waarquizraadselpuzzel  
Bijbelse uitdrukkingen Deel 8
Aan u de vraag: welke van deze 31 gezegdes komen uit de bijbel? Nadat u op de knop hebt gedrukt, vindt u de antwoorden en de bijbelverwijzingen.

Vraag 1: Paulus vermaant degene aan wie hij schrijft om dit niet te doen: "Met twee tongen spreken".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 2: Paulus wordt genezen van zijn plotselinge blindheid. Het heet in het verhaal: "De schellen vielen hem van de ogen".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 3: Petrus en Paulus schreven beiden brieven met het dringende verzoek om: "Geen kwaad met kwaad te vergelden".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 4: Petrus hakt de neus af van een van de soldaten die Jezus arresteren. Jezus geneest hem en doet deze uitspraak: "Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 5: Petrus' verloochening van Jezus rechtvaardigde hij als volgt: "Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het meest".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 6: Salomo was de eerste die het leger van IsraŽl in een uniform stak. Door de monniken van een naburig klooster liet hij gevechtsmantels maken. Dat leidde tot het gezegde: "Gelijke monniken, gelijke kappen".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 7: Saul tegen een nog jonge David als hij hem opdraagt honderd berenhuiden te jagen: "Maar u moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 8: Twaalf spionnen vinden in het beloofde land allerlei onbekende vruchten. Mozes wijst ze terecht met: "Wat de boer niet kent, dat eet hij niet".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 9: Uit een beroemde toespraak van Jezus, de bergrede: "Morgen is er wťťr een dag".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 10: Uit een beroemde toespraak van Jezus, de bergrede: "Wie dan leeft, wie dan zorgt".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 11: Uit een te boek gestelde ruzie tussen Judas en Petrus, over wie van hen de grootste zondaar is: "De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 12: Uit Handelingen der Apostelen. St. Sisyphus nam de taak op zich om het evangelie in Athene te verkondigen. dat leidt tot het gezegde: "Sisyfusarbeid ".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 13: Uit het boek Prediker. dat leidt tot het gezegde: "Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan (en de tijd van gaan is nu gekomen)".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 14: Uitdrukking van Paulus over wet en genade leidt tot ons gezegde: "Niet naar de letter, maar naar de geest".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 15: Uitroep van een boogschutter, die met een ongericht schot koning Achab van IsraŽl doorboort: "Niet geschoten is altijd mis".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 16: Uitroep van Salomo tijdens het uitpakken van de geschenken van de koningin van Seba: "Wat van ver komt is lekker".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 17: Uitspraak van boze discipelen toen ze zonder Jezus in een storm op een meer verzeild raakten: "De beste stuurlui staan aan wal".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 18: Uitspraak van koning Jerobeam als hij de macht van zijn vader Salomo overneemt: "Nieuwe bezems vegen schoon".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 19: Uitspraak van Mozes over de wolkkolom, waarin God aan het volk verscheen in de woestijn: "Waar rook is, is vuur".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 20: Uitspraak van Paulus over huwelijken tussen christenen en joden: "Twee geloven op ťťn kussen, daar slaapt de duivel tussen".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 21: Van Jezus zelf komt de cynische uitspraak: "De lamme leidt de blinde".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 22: Verdediging van Abraham nadat hij een slavin tot extra vrouw neemt: "Een oude bok lust nog wel een groen blaadje".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 23: Verraste uitroep van Maria Magdalena, toen ze voor het eerst de opgestane Jezus zag in de tuin bij het graf: "De morgenstond heeft goud in de mond".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 24: Voorafgaand aan het gezegde "in stof en as zitten" komt eerst nog de bijbelse uitdrukking: "Op hete kolen zitten". Job had het niet gemakkelijk.
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 25: Waaraan kun je zien of iemand goed of slecht is? Jezus zegt: "Waar het hart vol van is stroomt de mond van over".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 26: Welke filosoof kent de verzuchting niet: "Wat is waarheid?" De oorsprong ligt in het proces tegen Jezus.
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 27: Wij raden u "onze raad niet in de wind te slaan" als we stellen dat deze uitdrukking uit de bijbel komt.
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 28: Zegt Gechazi, de knecht van de profeet Elisa, in een poging zijn corrupte gedrag te rechtvaardigen: "Wie appelen vaart, die appelen eet".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 29: Zei Joab, de trouwe legeraanvoerder van David, toen hij Absalom, de machtswellustige zoon van David, vermoordde: "Het hemd is nader dan de rok"?
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 30: Zelfrechtvaardiging van Judas na zijn verraad van Jezus: "De een zijn dood is een ander zijn brood".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking

Vraag 31: Zowel het volk IsraŽl als de jonge kerk waren goed in het: "Groeien tegen de verdrukking in".
Dit is een bijbelse uitdrukking
Dit is geen bijbelse uitdrukking