De bijbel De bijbel
 
..........
 
 KBS
 

[12] Jezus ging de tempel binnen, joeg alle mensen weg die daar kochten en verkochten, en gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers om. [13] Hij zei hun: ‘Er staat geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed heten, maar u maakt er een rovershol van.’
     [14] In de tempel kwamen blinden en kreupelen bij Hem, en Hij genas ze. [15] Maar toen de hogepriesters en schriftgeleerden de opzienbarende dingen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel stonden te roepen: ‘Hosanna, de Zoon van David,’ wonden zij zich op [16] en vroegen: ‘Hoort U wat zij daar zeggen?’ Jezus zei: ‘Ja. Maar hebt u nooit gelezen: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich een lofzang bereid?’ [17] Hij liet hen staan, ging de stad uit naar Betanië, en overnachtte daar.Een vijgenboom vervloekt
     [18] ’s Morgens vroeg, toen Hij weer naar de stad ging, kreeg Hij honger. [19] Hij zag één enkele vijgenboom langs de weg staan en ging erheen, en Hij vond er niets dan blad aan. Hij zei tegen die boom: ‘Laat er nooit meer* vrucht uit jou voortkomen!’ De vijgenboom verdorde onmiddellijk.

 Lezing van vandaag 
Lectionarium
 

 Bijbelleesrooster 2014
Nu beschikbaar!

 Nieuwsbrief  
december 2011

 Leven van het land
september 2010

Welkom bij De Katholieke Bijbelstichting: een zelfstandige rooms katholieke stichting die zich ten doel stelt de Bijbel te verspreiden in het Nederlands taalgebied, en de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek te bevorderen.
Op deze website vindt u informatie over de Bijbel, over bijbelvertalingen en ook allerlei hulpmiddelen die de Bijbel voor een breed publiek toegankelijk maken: zoals een dagelijks bijbelleesrooster of de dagelijkse bijbellezingen uit het Lectionarium van de rooms katholieke Kerk.
Bent u op zoek naar specifieke informatie in de Bijbel zelf? Met een uitgebreide zoekfunctie én met een uitgebreide concordantie bent u op www.bijbel.net op het goede adres.

Deze bijbelwebsite, onze bijbeluitgaven en diverse andere dienstverlenende projecten van de KBS worden mogelijk gemaakt door de (financiële) steun van velen. Elke gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom. Wilt u ons steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer NL32 INGB 000 166 06 66 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!Onderliggende pagina's: Over de KBS | Missionstatement | Bestuur | Geschiedenis | Nieuwsbrief


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2014.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.
 
1