De bijbel De bijbel
 
..........
 
 KBS
 

Het is heilzaam heel de schrift te lezen (Vadertekst)

De apostel schrijft: Nadat God vroeger op vele malen en op velerlei wijze tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu op het einde van de dagen tot ons gesproken door zijn Zoon (Hebreeën 1,1-2). Door de heilige Geest hebben de Wet en de Profeten, de evangelisten en de apostelen, de herders en de leraren gesproken. Daarom is het zeker dat elk door God geïnspireerde Schriftboek bruikbaar is (2 Timoteüs 3,16). Daarom is het nuttig en heilzaam die goddelijke schriften te bestuderen. Want zoals een boom die aan het water geplant staat, zo wordt ook de ziel gevoed door het goddelijke woord en zij brengt te zijner tijd vrucht voort (psalm 1,3) aan de gelovige, en in de altijdgroene bladen worden de godgevallige werken zichtbaar. Want tot deugdzaam handelen worden wij door de heilige Schrift aangezet. We vinden er aansporing tot elke deugd, en waarschuwing tegen al het slechte. Zijn we leergierig, dan zullen we ook veel leren. Door vlijt, moeite en de genade van God komt alles tot stand. Want wie bidt, ontvangt; wie zoekt, vindt; wie aanklopt zal worden opengedaan (Lukas 11,10).
Johannes van Damaskus


 Lezing van vandaag 
Lectionarium
 

 Bijbelleesrooster 2014
Nu beschikbaar!

 Nieuwsbrief  
december 2011

 Leven van het land
september 2010

Welkom bij De Katholieke Bijbelstichting: een zelfstandige rooms katholieke stichting die zich ten doel stelt de Bijbel te verspreiden in het Nederlands taalgebied, en de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek te bevorderen.
Op deze website vindt u informatie over de Bijbel, over bijbelvertalingen en ook allerlei hulpmiddelen die de Bijbel voor een breed publiek toegankelijk maken: zoals een dagelijks bijbelleesrooster of de dagelijkse bijbellezingen uit het Lectionarium van de rooms katholieke Kerk.
Bent u op zoek naar specifieke informatie in de Bijbel zelf? Met een uitgebreide zoekfunctie én met een uitgebreide concordantie bent u op www.bijbel.net op het goede adres.

Deze bijbelwebsite, onze bijbeluitgaven en diverse andere dienstverlenende projecten van de KBS worden mogelijk gemaakt door de (financiële) steun van velen. Elke gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom. Wilt u ons steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer NL32 INGB 000 166 06 66 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!Onderliggende pagina's: Over de KBS | Missionstatement | Bestuur | Geschiedenis | Nieuwsbrief


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2015.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.
 
1