De bijbel De bijbel
 
..........
 
 KBS
 


     [15] Ze kwamen in Jeruzalem aan. Hij ging de tempel binnen en begon de mensen die daar kochten en verkochten weg te jagen; de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers gooide Hij om, [16] en Hij liet niet toe dat iemand iets vervoerde over het tempelplein. [17] Hij leerde hun: ‘Er staat toch geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed heten voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt.’ [18] De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden dat, en zij zochten een manier om Hem uit de weg te ruimen. Ze waren namelijk bang voor Hem, omdat het hele volk geestdriftig* was over zijn onderricht. [19] Toen het avond werd, gingen ze de stad uit.
     [20] Toen ze ’s morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot op de wortel verdord was. [21] Petrus herinnerde het zich en zei tegen Hem: ‘Rabbi*, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.’ [22] Jezus antwoordde hem: ‘Heb vertrouwen in God.

 Lezing van vandaag 
Lectionarium
 

 Bijbelleesrooster 2015
Nu beschikbaar!

 Nieuwsbrief  
december 2011

 Leven van het land
september 2010

Welkom bij De Katholieke Bijbelstichting: een zelfstandige rooms katholieke stichting die zich ten doel stelt de Bijbel te verspreiden in het Nederlands taalgebied, en de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek te bevorderen.
Op deze website vindt u informatie over de Bijbel, over bijbelvertalingen en ook allerlei hulpmiddelen die de Bijbel voor een breed publiek toegankelijk maken: zoals een dagelijks bijbelleesrooster of de dagelijkse bijbellezingen uit het Lectionarium van de rooms katholieke Kerk.
Bent u op zoek naar specifieke informatie in de Bijbel zelf? Met een uitgebreide zoekfunctie én met een uitgebreide concordantie bent u op www.bijbel.net op het goede adres.

Deze bijbelwebsite, onze bijbeluitgaven en diverse andere dienstverlenende projecten van de KBS worden mogelijk gemaakt door de (financiële) steun van velen. Elke gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom. Wilt u ons steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer NL32 INGB 000 166 06 66 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!Onderliggende pagina's: Over de KBS | Missionstatement | Bestuur | Geschiedenis | Nieuwsbrief


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2015.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.
 
1