De bijbel De bijbel
 
.........
 
 KBS
 

Roeping van enkele vissers
     [16] Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon* en Simons broer Andreas op het meer hun netten uitgooien; want het waren vissers. [17] Jezus sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’ [18] En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem. [19] Een eindje verder zag Hij Jakobus* van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in hun boot de netten aan het klaren. [20] Meteen riep Hij hen; en ze lieten hun vader Zebedeüs met zijn arbeiders in de boot achter en gingen achter Hem aan.Genezingen in Kafarnaüm
     [21] Ze trokken naar Kafarnaüm*. De eerste de beste sabbat ging Hij naar de synagoge en gaf er onderricht*. [22] Ze waren geestdriftig over zijn leer, want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag, en niet als de schriftgeleerden*. [23] En meteen begon er in hun synagoge iemand die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:

Welkom bij De Katholieke Bijbelstichting: een zelfstandige rooms katholieke stichting die zich ten doel stelt de Bijbel te verspreiden in het Nederlands taalgebied, en de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek te bevorderen.
Op deze website vindt u informatie over de Bijbel, over bijbelvertalingen en ook allerlei hulpmiddelen die de Bijbel voor een breed publiek toegankelijk maken: zoals een dagelijks bijbelleesrooster of de dagelijkse bijbellezingen uit het Lectionarium van de rooms katholieke Kerk.
Bent u op zoek naar specifieke informatie in de Bijbel zelf? Met een uitgebreide zoekfunctie én met een uitgebreide concordantie bent u op www.bijbel.net op het goede adres.

Deze bijbelwebsite, onze bijbeluitgaven en diverse andere dienstverlenende projecten van de KBS worden mogelijk gemaakt door de (financiële) steun van velen. Elke gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom. Wilt u ons steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer NL32 INGB 000 166 06 66 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!Onderliggende pagina's: Over de KBS | Missionstatement | Bestuur | Geschiedenis | Nieuwsbrief


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2015.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.
 
1