De bijbel De bijbel
 
.........
 
 Bijbel
 


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) is verantwoordelijk voor de vertaling, uitgave en verspreiding van kwalitatief hoogstaande Nederlandstalige bijbelvertalingen. Zij realiseert dat in goed overleg met de Bisschoppen van Nederland en Vlaanderen en in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting (VBS) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

 

Willibrordvertaling
Online

  De Willibrordvertaling is dé standaardvertaling van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De Willibrordvertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling die trouw is aan de grondtekst en tegelijk een tekst biedt in begrijpelijk hedendaags Nederlands.
 

Nieuwe Bijbelvertaling op website NBG

  De Nieuwe Bijbelvertaling is een interconfessionele bijbelvertaling die, in het voetspoor van de Willibrordvertaling, streeft naar een evenwicht tussen trouw aan de grondtekst en gerichtheid op de doeltaal, het Nederlands. Het vertaalproject is in opdracht van de besturen van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) uitgevoerd door het NBG, mede namens en in samenwerking met de KBS, en in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting en het Vlaams Bijbelgenootschap. De tekst hiervan vindt u niet meer op deze website. U kunt de gehele bijbelvertaling terugvinden bij de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.
 

 Groot Nieuws Bijbel
(biblija.net)

  De Groot Nieuws Bijbel is een bijbelvertaling in alledaags Nederlands en daarom toegankelijk voor een breed publiek. Deze gemeenschappelijke vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) verscheen in 1996 als een geheel herziene uitgave en deze is tevens integraal te raadplegen op internet.


Onderliggende pagina's: Willibrordvertaling | Highlights | Willibrord en NBV | NBV Studiebijbel


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2016.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.